Klasa za sebe - politički patronat i njegov uticaj na društvenu pokretljivost na Kosovu

Ozbiljno se sumnja u to da li je kosovsko društvo otvoreno i pravično. Prethodno istraživanje koje je sprovela Vesna Pešić ukazuje da u prilično velikom delu regiona nema otvorenog i pravednog društva. Od 1990-ih, postsocijalistička transformacija Srbije pošla je nešto drugačijim putem u odnosu na druge zemlje u regionu i danas ona ne služi kao primer uspešne društvene transformacije. Ostaje hipoteza da se isto može reći i za Kosovo, gde primećujemo neprekidan proces zatvaranja političke elite.

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Demokratija za razvoj
Number of Pages
68
Licence
All rights reserved
Language of publication
Srpski
ISBN / DOI
978-9951-608-14-5
Sadržaj

- Predgovor, 4

- Pregled izveštaj, 8 

- Uvod, 11

- Istorijat, 13

- Glavni koncepti i definicije, 17

- Patronat i društvena pokretljivost u teoriji, 21

Demokratija-Meritokratija-Pokretljivost:, 21

Zarobljavanje-Patronat-Stagnacija, 23

- Istraživačka metodologija, 27

Opredeljivanje za anketu sa stručnjacima, 27 

- Glavni nalazi, 30

Nalaz br. 1: Poreklo patronata, 30

Nalaz br. 2: Visok “Indeks patronata”, 34

Nalaz br. 3: Patronat preovlađuje svugde, 37

Nalaz br. 4: Dva lica patronata, 47

Nalaz br. 5: Patronat umanjuje društvenu pokretljivost, 49

Nalaz br. 6: Neizvesna budućnost, 52

- Zaključak, 54

- Preporuke, 56

- Prilog A:, 59

- Završne note, 60