Koji zaključak može da sledi iz nedavnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju?

Koji zaključak može da sledi iz nedavnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju?

Nekoliko dana nakon oslobađajućih presuda generalima Gotovini i Markaču, kao i vođi kosovskih jedinica OVK, Haradinaju, razne reakcije su potresale regionalnu javnost – sa srpske strane su usledile ogorčene bujice reči, sa hrvatske i kosovske euforični usklici. Koliko god da su reakcije bile žustre, utoliko je brže u dotičnim zemljama presahlo interesovanje politike i medija za moguće posledice ovih presuda. Čini se da ništa nije naučeno iz svega. Ništa o nužnosti pomirenja u regionu i o preuzimanju odgovornosti za sopstvene postupke. Ništa o priznavanju žrtvi, što se zahteva od drugih – u prvom planu su uvek bile samo sopstvene žrtve. Ništa o poštovanju institucije jednog međunarodnog suda, koja uz sve pojedinačne pogrešne odluke ipak namesto nasilja stavlja pravo i pravno procesuiranje upotrebe nasilja. Ništa o nedovoljnoj podršci sa srpske strane pri sakupljanju dokaza za optužnice – jer se Sud a priori ne priznaje, a kako je na srpskoj strani teško zamisliti bilo šta drugo, govorilo se o „kupljenoj“ presudi. Pritom nije bilo ni reči o posledicama oslobađajuće presude hrvatskim generalima u kontekstu međunarodnog krivičnog prava. Umesto toga srpski Tužilac za ratne zločine najavljuje procesuiranje krivaca u Srbiji.

Fondacija Hajnrih Bel ne želi da se zadrži na ovih nekoliko „ništa“, te smo zamolili jednog nezavisnog novinara da sprovede niz intervjua kako bismo razmotrili posledice ovakvih haških odluka. Intervjuisani su predstavnice i predstavnici (srpskog, kosovskog i hrvatskog) civilnog društva koji se godinama bave pravnim suočavanjem sa prošlošću i podržavaju rad Međunarodnog suda u Hagu, istovremeno se zalažući za pomirenje u regionu, sve to zasnivajući na istorijskim činjenicama do kojih se došlo u toku sudskih istraga.

Dodatni linkovi:
Mirko Attila Hoare, Vindication or travesty ? Operation Storm’s Ante Gotovina and Mladen Markac acquitted
Marko Milanović, Šta je pogrešno u presudi Gotovini
Dubravka Stojanović, Zašto se ne osećam dobro posle presude Suda u Hagu?
Florian Bieber, Hague Verdicts Don’t ‘Justify’ Croatia’s, Kosovo’s, Wars