Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku

Izveštaj Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku je peti godišnji izveštaj Koalicije 27 koji prati objavu godišnjeg izveštaja Evropske komisije. S obzirom na to da je došlo do promene dinamike u izveštavanju Evropske komisije, Koalicija 27 je 2017. godine objavila izveštaj u kraćoj formi pod nazivom Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi. Izveštaj o (ne)napretku uz više detalja obrađuje teme iz perioda obuhvaćenog pređašnjim izveštajem, uz dodatak novina koje su se dogodile zaključno sa februarom 2018. godine.

Najznačajnija promena tokom prethodnog perioda je formiranje Ministarstva zaštite životne sredine. Osnivanje Ministarstva konačno je stvorilo uslove da zaštita životne sredine prestane da bude u drugom planu u odnosu na druge sektore. Danas, osam meseci nakon formiranja, vide se određeni pomaci, ali utisak je da konkretni rezultati izostaju i da postoji veliki prostor za napredak.

Drugi veliki događaj koji se odigrao u ovom periodu je usvajanje Strategije za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Indikativno je da se u Strategiji uopšte ne pominje poglavlje 27, dok se životna sredina tek stidljivo pojavljuje na nekoliko mesta. Zbog toga smatramo da je dužnost organizacija civilnog društva da ulože dodatan napor kako bi se ova tema našla na listi prioriteta što svojom važnošću i zaslužuje.

Tačan datum otvaranja pregovaračkog poglavlja 27 i dalje nije poznat, a proces pripreme pregovaračke pozicije Republike Srbije dešava se uz ograničeno učešće zainteresovanih strana (organizacija civilnog društva, akademske i stručne javnosti). Pregovaračka pozicija bi, prema najavama ministra zaštite životne sredine, trebalo da bude napisana do kraja juna 2018. godine, a ministar je nagovestio da je tada moguće i konačno otvaranje poglavlja 27. Usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU obuhvaćenim ovim poglavljem omogućiće dostizanje značajno višeg nivoa zaštite životne sredine i borbe protiv posledica novih klimatskih uslova i zahteva punu posvećenost Vlade.

Koaliciju 27 osnovale su 2014. godine organizacije civilnog društva prvenstveno radi monitoringa i doprinosa pregovorima u poglavlju 27. Izveštaj je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine, Jedan stepen Srbija, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF).

Izveštaj obuhvata deset tematskih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizicima, upravljanje hemikalijama, buku i klimatske promene. S obzirom na to da šumarstvo ima veliki uticaj na brojne oblasti u životnoj sredini (zaštita prirode, klimatske promene i dr.), odlučili smo da u ovom izveštaju damo pregled i te oblasti. Izveštaj se ne bavi pitanjima civilne zaštite. U svakoj tematskoj oblasti razmatraju se razvoj događaja u politici i zakonodavstvu, sprovođenje propisa, finansiranje i daju se preporuke za unapređenje procesa. Posebno smo izdvojili i obradili opšte trendove u oblasti finansiranja u oblastima životne sredine i klimatskih promena.

Product details
Date of Publication
maj 2018.
Publisher
Koalicija 27
Number of Pages
106
Licence
All rights reserved.
Language of publication
srpski
ISBN / DOI
978-86-82085-35-5
Table of contents

IMPRESUM 4
UVOD 8
FINANSIRANJE U OBLASTIMA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMENA 10
01. HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO 13

 - PREGLED 13
 - ZAKONODAVNI OKVIR 13
 - SPROVOĐENJE PROPISA 15
 - FINANSIRANJE 17
 - PREPORUKE 18
02. KVALITET VAZDUHA 20
 - PREGLED 20
 - ZAKONODAVNI OKVIR 21
 - SPROVOĐENJE PROPISA 22
 - FINANSIRANjE 25
 - PREPORUKE 25
03. UPRAVLJANJE OTPADOM 27
 - PREGLED 27
 - ZAKONODAVNI OKVIR 30
 - SPROVOĐENJE PROPISA 32
 - FINANSIRANJE 34
 - PREPORUKE 35
04. KVALITET VODE 38
 - PREGLED 38
 - ZAKONODAVNI OKVIR 38
 - SPROVOĐENJE PROPISA 39
 - FINANSIRANJE 41
 - PREPORUKE 41
05. ZAŠTITA PRIRODE 44
 - PREGLED 44
 - ZAKONODAVNI OKVIR 44
 - SPROVOĐENJE PROPISA 46
 - FINANSIRANjE 48
 - PREPORUKE 49
06. INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 51
 - PREGLED 51
 - ZAKONODAVNI OKVIR 51
 - SPROVOĐENJE PROPISA 52
 - FINANSIRANJE 54
 - PREPORUKE 54
07. UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA 56
 - PREGLED 56
 - ZAKONODAVNI OKVIR 56
 - SPROVOĐENJE PROPISA 59
 - FINANSIRANJE 63
 - PREPORUKE 63
08. BUKA 65
 - PREGLED 65
 - ZAKONODAVNI OKVIR 65
 - SPROVOĐENJE PROPISA 65
 - FINANSIRANJE 66
 - PREPORUKE 66
09. KLIMATSKE PROMENE 67
 - PREGLED 67
 - ZAKONODAVNI OKVIR 67
 - SPROVOĐENJE PROPISA 69
 - FINANSIRANJE 69
 - PREPORUKE 70
10. ŠUMARSTVO 72
 - PREGLED 72
 - ZAKONODAVNI OKVIR 72
 - SPROVOĐENJE PROPISA 73
 - FINANSIRANJE 74
 - PREPORUKE 75
IZVORI 78
Prilog 1. Uporedna tabela preporuka 2017-2018. 80
Prilog 2. Metodologija i lista autora (organizacija) po oblastima