Razgovori o Evropi

Osim u nekoliko retkih izuzetaka, Evropska unija nije prisutna u srpskoj javnosti. [...] Duboko verujemo da je Srbiji hitno potrebna javna debata o tome šta predstavlja Evropa i na koji način Srbija može da doprinese Evropi. Takođe, želimo da podržimo slobodnu i pravednu kritiku nedostataka politika Evropske unije i dominacije nekih nacija EU nad ostalim članicama, kako bi se omogućio razvoj stabilnije Evropske unije koja se zasniva na istinskoj posvećenosti demokratiji njenih građana koji čuvaju i poštuju evropsku raznolikost. Iz tog razloga predavanja o Evropi neće braniti niti pravdati Evropu, već će biti istinski kritična, i u tom smislu − evropska.
Andreas Polterman

Gostujući predavači

Mihael Cirn

Otvoreno i bez ikakvog prikrivanja treba ofanzivno i proaktivno zastupati kosmopolitski pogled na svet kao vrednosno orijentisanu politiku. Kosmopolitizam mora da pokaže hrabrost u polemici – bez straha od političkog sukoba i poraza u takvoj raspravi.
Mihael Cirn

Publikacija

Volfgang Štrek

Mihaele Šrejer

Evropska unija je vrednosna zajednica. Ona se temelji na vrednostima demokratije, poštovanja ljudskih prava, ravnopravnosti muškaraca i žena, zaštiti manjina, vladavini prava umesto samovolje.
Mihaele Šrejer

Tekst predavanja

Michaele Schreyer - Lectures on Europe

The EU is a promise to its citizens of a life of democracy instead of dictatorship, with the rule of law instead of arbitrariness, with equal rights instead of discrimination, it is the promise on joint efforts to increase prosperity and social protection and it is the promise of long-term security for a life of freedom and peace.

Autor/ka Michaele Schreyer

Intervju

Dr Mihaele Šrejer za "Vreme": Evropsku uniju brane građani

U intevjuu u kojem je govorila o različitim aspektima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o krizi same Unije, dr Mihaele Šrejer se osvrnula na odnose Srbije i Nemačke, podršku koju je kancelarka Angela Merkel dala Aleksandru Vučiću u predizbornoj kampanji, kao i poziciju Nemačke u EU.

Autor/ka Tamara Skrozza

Ulrih Bek

Evropeizacija ne znači nestanak nacionalne države, ali svakako podrazumeva njen preobražaj ‒ ideja nacije i države iz nacionalne u kosmopolitsku dimenziju.
Ulrih Bek

Tekst predavanja