Autoritarni populizam vs. otvoreno društvo – nova linija sukoba?

Autoritarni populizam vs. otvoreno društvo – nova linija sukoba?

31. oktobar 2018 Mihael Cirn
Fondacija Hajnrih Bel
pdf
Mesto izdavanja: www.rs.boell.org
Datum izdavanja: Oktobar 2018.
Broj stranica: 16
Licence : CC-BY-NC-ND 3.0
Jezik: srpski

Sadržaj:

I. Bauk autoritarnog populizma
II. Nova linija sukoba
III. Uzroci nove linije sukoba
IV. Šta raditi?
V. Slike
O autoru
Impresum