Kontakt

Kontakt

Fondacija Hajnrih Bel
Kancelarija Beograd

Srbija, Crna Gora, Kosovo

Kralja Milana 6/1, Beograd

T/ F: + 381 11 30 67 646
         + 381 11 63 03 282

E: info@rs.boell.org  
W: www.rs.boell.org

Fondacija Hajnrih Bel – Predstavništvo u Beogradu

Dobrodošli na stranicu Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu. Zaduženi smo za rad Fondacije u Srbiji, na Kosovu i u Crnoj Gori.
Obaveštavaćemo vas o događajima koje organizujemo sami ili u saradnji s drugim organizacijama u okviru naših tematskih oblasti (Demokratija i razvoj, Energija i životna sredina, Obrazovanje i kultura, i Evropa). Istovremeno ćemo iz različitih izvora prosleđivati informacije o temama koje smatramo važnim. Naš sajt sadrži informacije na srpskom i engleskom jeziku. Nadamo se da ćete pronaći interesantan materijal za čitanje i korisne informacije o bitnim političkim i društvenim temama.


Dosije - sto godina Hajniha Bela

Hajnrih Bel, nemački nobelovac čije ime je ponela naša Fondacija, 21. decembra 2017. godine bi napunio sto godina. Na ovim stranicama možete pronaći arhivu javnog događaja koji je Fondacija tim povodom upriličila.

Dosije: 25 godina Haškog tribunala

Do kakvog zaključka se može doći 25 godina nakon osnivanja MKSJ, da li ima pravde za žrtve zločina koji su su konstantno činjeni u toku rata devedesetih godina? Da li je Haški sud doprineo prevazilaženju posledica rata? Kakav uticaj su predmeti pred Haškim sudom imali na proces pomirenja u regionu?

Dosije: Tiče se nas

Serijal tekstova o temi nasilja protiv žena u Srbiji, objavljenih na stranici Fondacije Hajnrih Bel u periodu septembar-novembar 2017.

Mi na YouTube

Blog:

Blog: Energy transition