Kontakt

Kontakt

Fondacija Hajnrih Bel
Kancelarija Beograd

Srbija, Crna Gora, Kosovo

Kralja Milana 6/1, Beograd

T/ F: + 381 11 30 67 646
         + 381 11 63 03 282

E: info@rs.boell.org  
W: www.rs.boell.org

Fondacija Hajnrih Bel – Predstavništvo u Beogradu

Dobrodošli na stranicu Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu. Zaduženi smo za rad Fondacije u Srbiji, na Kosovu i u Crnoj Gori.
Obaveštavaćemo vas o događajima koje organizujemo sami ili u saradnji s drugim organizacijama u okviru naših tematskih oblasti (Demokratija i razvoj, Energija i životna sredina, Obrazovanje i kultura, i Evropa). Istovremeno ćemo iz različitih izvora prosleđivati informacije o temama koje smatramo važnim. Naš sajt sadrži informacije na srpskom i engleskom jeziku. Nadamo se da ćete pronaći interesantan materijal za čitanje i korisne informacije o bitnim političkim i društvenim temama.

Dosije: 25 godina Haškog tribunala

Do kakvog zaključka se može doći 25 godina nakon osnivanja MKSJ, da li ima pravde za žrtve zločina koji su su konstantno činjeni u toku rata devedesetih godina? Da li je Haški sud doprineo prevazilaženju posledica rata? Kakav uticaj su predmeti pred Haškim sudom imali na proces pomirenja u regionu?

Dosije: Tiče se nas

Serijal tekstova o temi nasilja protiv žena u Srbiji, objavljenih na stranici Fondacije Hajnrih Bel u periodu septembar-novembar 2017.

Mi na YouTube

Blog:

Blog: Energy transition