Kako zajednički do krova nad glavom: prilog kreiranju stambenih politika u Srbiji

Kako zajednički do krova nad glavom: prilog kreiranju stambenih politika u Srbiji

28. januar 2019
Mikro Art
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 2018.
Broj stranica: 96
Licence : CC-BY-NC-ND 4.0
Jezik: srpski
ISBN: 978-86-918827-5-4

Publikacija pred vama predstavlja rezultat zajedničkog rada grupe okupljene oko Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara - zajedničko.org, koju čine pojedinci i pojedinke, kao i članovi i članice organizacija Ministarstvo prostora, UG Mladi za Kaluđericu, Nova Iskra, Zelena omladina Srbije, Polekol – organizacija za političku ekologiju. Sa namerom da istražimo i kritički analiziramo postojeći diskurs o zajedničkim dobrima kroz različite tematske celine, radna grupa za urbana zajednička dobra, koju čine Anja Petrović, Božena Stojić, Iva Čukić, Ivan Kadić, Jovana Timotijević i Nevena Slavković, priredila je ovo izdanje. Potrudili smo se da objasnimo šta za nas znače
urbana zajednička dobra i u tom kontekstu, fokusirani na pitanje stanovanja, ponudimo pregled ilustrativnih praksi, kao i teorijskih i normativnih okvira zajedničkog stvaranja i upravljanja prostorom.

Kako smatramo da je krov nad glavom jedno od osnovnih ljudskih prava, izbor teme smo usmerili na oblast zadružnog (kooperativnog) stanovanja. Sa namerom da ovom publikacijom doprinesemo postojećim istraživanjima na temu zadružnog stanovanja, svoje istraživanje smo zasnovali na primerima dobre prakse, odnosno različitim modelima stanovanja u evropskim gradovima. Centralni doprinos predstavlja analiza normativnog i regulatornog okvira u Srbiji, u nameri da prepoznamo mehanizme i instrumente koji bi omogućili primenu nekih od ovih modela u lokalnom kontekstu, te ponudimo smernice za njihovo uvođenje ili unapređenje postojećih. Tako se pridružujemo dugogodišnjim naporima lokalnih inicijativa u cilju realizacije održivih modela zadružnog stanovanja, sa željom da se udružimo u borbi za pravo na stanovanje dostupno svima.

Sadržaj:

PREDGOVOR 8
I UVOD
1.1. Urbana zajednička dobra 12
1.2. Zadružno stanovanje kao urbano zajedničko dobro 18
II PRIKAZ PRIMERA MEĐUNARODNE PRAKSE
2.1. Modeli i mehanizmi zadružnog stanovanja 33
2.2. Analiza međunarodnih primera 37
2.2.1. Community Land Trust 37
2.2.2. Mietshäuser Syndikat 42
2.2.3. Mehr als Wohnen 45
2.2.4. La Borda 51
2.2.5. Cenni di Cambiamento 55
III ZADRUŽNO STANOVANJE I REGULATORNI OKVIR SRBIJE
3.1. Relevantne zakonske odrednice za formalizaciju zadružnog
stanovanja 63
3.1.1. Šta je zadruga i kako funkcioniše 63
3.1.2. Šta je neprofitna stambena organizacija i kako
funkcioniše 70
3.2. Kako zakonski okvir definiše pravo svojine i pojam zajedničko? 74
3.3. Mogućnosti i ograničenja realizacije različitih modela
zadružnog stanovanja u Srbiji 74
3.3.1. Modeli vlasništva nad parcelom i izgrađenim objektom 74
3.3.2. Modeli finansiranja izgradnje zadružnog stanovanja 79
3.3.3. Modeli upravljanja i učešća zadrugara u procesu
realizacije zadružnog stanovanja 83
IV ZAKLJUČAK 88