En Garde 20/21

En Garde 20/21

en garde 20/21
16. June 2016
Fondacija Hajnrih Bel
pdf

Manir prevazilaženja svojstven je evropskoj avangardi, koja je pre i nakon Velikog rata, kao i danas, razlagala i ponovo sklapala nacionalne narative. Sa osvrtom na njega i u duhu tog avangardnog prevazilaženja, tekstovi koji slede bave se pripovestima o Velikom ratu koje su bile ili jesu u opticaju, napadaju ih, uništavaju i prekombinuju, kako bi time otvorili evropsku perspektivu vrednu života u njoj.

Knjige će nadživeti objekte komemoracije, što je jasno u aktuelnoj potrošnji spomenika. Nedostatak pisane reči jeste razlog omalovažavanja i neartikulisanosti, nearhiviranosti, nekodiranosti antiratnih pokreta koji su uvek – i prvo – u aktivizmu i praksi. Knjiga je oruđe (oružje?) za repolitizaciju umetničkih avangardi kao pokreta, kao komponente društvenih, političkih i emancipatorskih internacionalnih pregnuća. Skup novih i iskusnih glasova En Garde! bio je njihova aktuelizacija, i zato je knjiga dokument te nerazdvojivosti koja treba da ostane kad govor utihne. Subverzivna celina. (iz predgovora Borke Pavićević)