Ko Gradi Grad?

Ko Gradi Grad? je serija otvorenih razgovora o temama značajnim za razvoj gradova na prostoru bivše Jugoslavije. Organizovanjem ovih razgovora želimo da podstaknemo širi dijalog o stanju, smeru i učesnicima urbanog razvoja u Beogradu, Srbiji i regionu. Otvoreni razgovori Ko Gradi Grad? okupljaju ljude koji promišljaju ili se aktivno bave razvojem grada: od donosilaca urbanističkih odluka na nivou grada, preko građevinskih investitora, arhitekata, urbanista, sociologa, ekonomista, pravnika, do aktivista i zainteresovanih građana.

Kroz seriju diskusija pokušavamo da utvrdimo ko sve ’gradi’ grad, kakvi su stavovi, ciljevi i sredstva glavnih aktera razvoja grada, šta sve utiče na tok ovog procesa i kako se može povećati učešće svih zainteresovanih strana u odlučivanju o urbanim i prostornim dilemama. Pored sagledavanja predistorije, aktera, trenutnog stanja i novonastajućih pravaca u urbanom razvoju Srbije i regiona, razgovori Ko Gradi Grad? usredsrediće se i na razumevanje uticaja koji različiti pravni i ekonomski okviri i pojedinačna rešenja unutar njih imaju na stimulisanje određenih smerova razvoja grada, kao i na to koji su postojeći, a koji mogući, modeli učešća građana u procesu razvoja grada. Posebna pažnja biće posvećena iskustvima, strategijama i sredstvima građanskih inicijativa koje se bave temama razvoja gradova našeg regiona, kao i projektima pojedinaca, organizacija i institucija koje uključuju građane u rešavanje urbanih i prostornih problema zajednice.

Serijom otvorenih razgovora Ko Gradi Grad? pokušali smo da pokažemo da se, uprkos naglim promenama u urbanističkom i prostornom razvoju, bojažljivo stvaraju novi odnosi, pronalaze nove strategije i čine dostupnim nova oruđa za osmišljavanje drugačijeg izgleda naše urbane budućnosti, a da ih ne stvaraju samo stručnjaci poput arhitekata i urbanista već i neformalne građanske inicijative i aktivističke grupe u čitavom regionu.

http://kogradigrad.org/