Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević

Biography: 

naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

Contributions: