Transparentna politika

Zgjedhjet në Kosovë: Krizë e parë edhe më herët

Zgjedhjet e treta parlamentare pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 do të mbahen mend për nga koalicionet e pazakonta, kurse rezultatin e zgjedhjeve vëzhguesit e shpallën "rezultat pa rezultat".

Autor/ka Ismet Hajdari

Izbori na Kosovu: Već viđena kriza

Ishodi izbora održanih 11. juna najjednostavnije bi se mogli objasniti poređenjem s naslovom popularnog igranog filma iz nekadašnje Jugoslavije: „Već viđeno“. Nakon najnovijih vanrednih parlamentarnih izbora, situacija je toliko komplikovana da je već zavladalo mišljenje da nema rešenja i da rezultati izbora sa sigurnošću mogu da vode samo novim vanrednim parlamentarnim izborima.

Autor/ka Ismet Hajdari

Neka osetljiva pitanja ekonomije u Srbiji

U svetlu stagnantne privrede fiskalni problemi izbijaju u prvi plan. Oni se sastoje u visokoj državnoj potrošnji koja se delom finansira iz zaduživanja, ali i u neracionalnoj potrošnji uzetih kredita, koji se koriste za kupovinu socijalnog mira, umesto ulaganja – npr. u infrastrukturu.

Autor/ka Miroslav Prokopijević

Izgubljeno u tranziciji

Na panel-diskusiji „Medijska (ne)sloboda u Jugoistočnoj Evropi“ novinari i novinarke iz Bugarske, Bosne, sa Kosova, iz Makedonije, Crne Gore i Srbije podvukli su crni bilans stanja medija u svojim zemljama.

Autor/ka Ridiger Rosih

Izveštaj Koalicije 27 o napretku Srbije u poglavlju 27 predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom

Prilog Koalicije 27 za Izveštaj o napretku Srbije za 2014. Godinu; Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene.

Koalciju 27 čine Beogradska otvorena škola, GM Optimist, Mladi istraživači Srbije, NVO Fraktal, Svetski fond za prirodu u Srbiji (WWF), CEKOR i Centar za unapređenje životne sredine.

Izveštaj je sastavljen u saradnji sa Evropskim ogrankom mreže za klimatske akcije (CAN Europe) i Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Jugoistočnu Evropu.

Veliko spremanje

„Ne lipši magarče do zelene trave“, kaže stara narodna izreka. Drugim rečima, pitanje je kako da privreda Srbije na nogama preživi to veliko spremanje. Jer, ona je već poprilično grogi, u nokdaunu.

Autor/ka Mijat Lakićević

5. oktobar, 10 godina posle

Govor Volfganga Kloca 4. oktobra 2010. na Fakultetu političkih nauka u Beograd u okviru naučnog skupa pod nazivom: "Razvoj političkih institucija u Srbiji - deset godina posle".

Autor/ka Volfgang Kloc

Publikacije

Univerzitetski zidovi

U mozaiku crnogorskih visokoobrazovnih ustanova, koje ne prednjače niti u jednom od segmenata savremenog obrazovanja, (ne)transparentnost je jedna od oblasti koja izaziva dodatnu zabrinutost, a posebno imajući u vidu da je tendencija „podizanja zidova“ oko univerziteta sve uočljivija. 
Do sada u Crnoj Gori nijesu rađena istraživanja transparentnosti viskoobrazovnih ustanova koja bi na osnovu jasno određenih indikatora ukazala na odnos ovih ustanova prema otvorenosti, ali i na stepen dostupnosti podataka na njihovim websajtovima, kao ključnim izvorima informacija. Stoga se ovim istraživanjem, istovremeno, teži dati trenutni presjek stanja u dijelu dostupnosti informacija na njihovim sajtovima i obezbijediti polazni materijal za buduća slična istraživanja u praćenju napretka.

Transparentna politika

Korupcija političkih partija i politizovana državna administracija prisutne su u svim zemljama regiona. Transparentnost javne uprave je vid borbe protiv korupcije i uzurpacije države. Pravo građana i građanki na pristup dokumentima i uvid u aktivnosti vlade omogućavaju efikasniji javni nadzor.

Događaji

Predavanje Aresa Športe
Belgrade

Otkrijte hbs!