All Content

Rodna demokratija i ljudska prava – All contributions

1 - 9 of 9

Seksualna i reproduktivna prava

pdf

Žensko telo redovno je bilo glavna meta konzervativnih i fundamentalističkih ideologija i praksi. Individualno pravo na samoodređenje obeleženo je društvenim i kulturološkim normama, zakonskom regulativom, a više nego ikada je određeno reproduktivnim
tehnologijama i medicinskom ponudom.

Ovaj esej Christe Wichterich nudi informacije i analitičke pristupe iz međunarodne perspektive sa ciljem da podstakne kritičke, ali kontroverzne debate, i otvori pitanja o seksualnim i reproduktivnim pravima.

Priručnik za LGBT psihoterapiju

pdf

Dobra psihološka pomoć jedna je od potreba osoba drugačijeg seksualnog opredeljenja i rodnih identita. Predrasude profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, česta su prepreka, zajedno sa nepoznavanjem specifičnih problema sa kojima se LGBT osobe suočavaju.

Koliko košta patrijarhat?

pdf

Samo jedna od deset žena na Kosovu je zaposlena i samo još jedna u tih deset bi volela da dobije posao. Preostalih osam nisu niti zaposlene ni tragaju za poslom– pošto su obeshrabrene da to učine jer su već zauzete brigom o deci i starcima ili iz niza drugih razloga. Pitanje koje ovaj izveštaj postavlja je u kojoj meri bi se stopa rasta Kosova povećala kada bi veći broj žena tragalo za poslom.

Dnevnik

pdf

Publikacija DNEVNIK realizovana je u saradnji Queeria Centra i Fondacije Heinrich Boell, i obuhvata dvadeset jedan intervju sa ženama iz javnog života Srbije, uvodni tekst kao i dva prateća teksta.