arhitektura Jugoslavije

Serbian

Stvaranje konkretne utopije

Izložba arhitekture socijalističke Jugoslavije, koja se u umetničkoj instituciji od najvišeg svetskog značaja, Muzeju moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku održava od 15. jula ove do 13. januara dolazeće godine, direktan je povod ili poziv za naše bavljenje sopstvenim nasleđem.

Autor/ka Ljubica Slavković