WB6

Serbian

Otvoren Forum civilnog društva

Fondacija Hajnrih Bel organizator je jednog od pet panela koji će biti održani tokom Foruma civilnog društva, a koji se odnosi na očuvanje životne sredine, energiju i klimatske promene.