Volfgang Kloc

Undefined

5. oktobar, 10 godina posle

Govor Volfganga Kloca 4. oktobra 2010. na Fakultetu političkih nauka u Beograd u okviru naučnog skupa pod nazivom: "Razvoj političkih institucija u Srbiji - deset godina posle".

Autor/ka Volfgang Kloc