Balkan

Undefined

Republika ili sila na Zapadnom Balkanu

pdf

Iako sebe doživljava sve više kao značajan faktor u međunarodnim odnosima, Turska na Zapadnom
Balkanu vodi politiku koja je u skladu sa NATO prioritetima stabilnosti na Zapadnom Balkanu.