Rodna demokratija & ljudska prava

Zašto je potrebna promena Zakona o ravnopravnosti polova?

Praćenje primene važećeg Zakona i rezultati istraživanja vezanih za njegovu primenu ukazuju na potrebu njegove izmene, jer je važeći Zakon o ravnopravnosti polova donet pre usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, a rešenja u zakonima se razlikuju, što u praksi stvara probleme pa je neophodno usklađivanje na više nivoa.

Autor/ka Marijana Pajvančić

Brojevi govore

Nastavak serijala tekstova na temu nasilja nad ženama na sajtu Fondacije Hajnrih Bel

 

Autor/ka Tanja Ignjatović

Otvoren Prajd info centar

Beograd je 29. avgusta 2017. godine dobio prvi javni prostor u kome se svi građani i građanke mogu informisati o dešavanjima vezanim za Nedelju ponosa i Prajd.

PRIDRUŽITE SE I POTPIŠITE GRAĐANSKU POVELJU

Represija nad civilnim društvom je u porastu širom sveta, čak i u demokratskim državama. Aktivisti i aktivistkinje organizacija koje se zalažu za demokratiju, ljudska prava, društvenu i ekološku pravdu nalaze se pod pritiskom.

 

Trnje i korov

Pobeda pokreta Vetevendosje u Prištini uticala je na novu raspodelu političke moći na Kosovu. Delegacija kabineta gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija nedavno je posetila Berlin.

Autor/ka Natalija Miletić

… o neosetljivosti mrtvih … i ćutanju prašine …

Kratak isečak iz priča beloruske spisateljice Svetlane Aleksijevič, koja je postala poznata svojim knjigama o sovjetskom ratu u Avganistanu i o Černobilu. Ovaj odlomak predstavlja ujedno prvi prevod ove autorke na jedan od južnoslovenskih jezika.

Autor/ka Svetlana Aleksijevič

Sjećanje na budućnost

Ovogodišnje jubilarno obilježavanje Međunarodnog dana žena i ženske solidarnosti u crnogorskom kontekstu izoštrava bolan paradoks koji žive žene uklještene između soc-realističke prošlosti i demokratske budućnosti u, kako izgleda, neprolaznom momentu tranzicijske sadašnjosti. Slike koje pamtimo i one koje očekujemo, preklapaju se, dajući skoro neuhvatljiv portret našeg himeričnog trenutka.

Autor/ka Paula Petričević

Publikacije

Seksualna i reproduktivna prava

pdf

Žensko telo redovno je bilo glavna meta konzervativnih i fundamentalističkih ideologija i praksi. Individualno pravo na samoodređenje obeleženo je društvenim i kulturološkim normama, zakonskom regulativom, a više nego ikada je određeno reproduktivnim
tehnologijama i medicinskom ponudom.

Ovaj esej Christe Wichterich nudi informacije i analitičke pristupe iz međunarodne perspektive sa ciljem da podstakne kritičke, ali kontroverzne debate, i otvori pitanja o seksualnim i reproduktivnim pravima.

Rodna demokratija & ljudska prava

Fondacija Hajnrih Bel se zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca i promoviše rodnu demokratiju. U evropskom kontekstu rodna demokratija podrazumeva razvoj tolerantnog društva otvorenog ka svim religijama, etničkim grupama i seksualnim orijentacijama.

Otkrijte hbs!