Rodna demokratija & ljudska prava

Represija nad civilnim društvom je u porastu širom sveta, čak i u demokratskim državama. Aktivisti i aktivistkinje organizacija koje se zalažu za demokratiju, ljudska prava, društvenu i ekološku pravdu nalaze se pod pritiskom.

 

Urbanism

Pobeda pokreta Vetevendosje u Prištini uticala je na novu raspodelu političke moći na Kosovu. Delegacija kabineta gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija nedavno je posetila Berlin.

Nakon promene vlasti 2000. godine u Srbiji se velika pažnja posvećuje ljudskim pravima, uključujući i LGBTIQ prava. Ovaj članak pruža pregled njihovog ponekad paradoksalnog razvoja koristeći se sporovima između državnih institucija i civilnog društva.

Kratak isečak iz priča beloruske spisateljice Svetlane Aleksijevič, koja je postala poznata svojim knjigama o sovjetskom ratu u Avganistanu i o Černobilu. Ovaj odlomak predstavlja ujedno prvi prevod ove autorke na jedan od južnoslovenskih jezika.

Ovogodišnje jubilarno obilježavanje Međunarodnog dana žena i ženske solidarnosti u crnogorskom kontekstu izoštrava bolan paradoks koji žive žene uklještene između soc-realističke prošlosti i demokratske budućnosti u, kako izgleda, neprolaznom momentu tranzicijske sadašnjosti. Slike koje pamtimo i one koje očekujemo, preklapaju se, dajući skoro neuhvatljiv portret našeg himeričnog trenutka.

Da li je 8.mart važan datum feministikinjama u Srbiji danas kao što je on to nekada bio.

Publikacije

Žensko telo redovno je bilo glavna meta konzervativnih i fundamentalističkih ideologija i praksi. Individualno pravo na samoodređenje obeleženo je društvenim i kulturološkim normama, zakonskom regulativom, a više nego ikada je određeno reproduktivnim
tehnologijama i medicinskom ponudom.

Ovaj esej Christe Wichterich nudi informacije i analitičke pristupe iz međunarodne perspektive sa ciljem da podstakne kritičke, ali kontroverzne debate, i otvori pitanja o seksualnim i reproduktivnim pravima.

Dobra psihološka pomoć jedna je od potreba osoba drugačijeg seksualnog opredeljenja i rodnih identita. Predrasude profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, česta su prepreka, zajedno sa nepoznavanjem specifičnih problema sa kojima se LGBT osobe suočavaju.

Rodna demokratija & ljudska prava

Fondacija Hajnrih Bel se zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca i promoviše rodnu demokratiju. U evropskom kontekstu rodna demokratija podrazumeva razvoj tolerantnog društva otvorenog ka svim religijama, etničkim grupama i seksualnim orijentacijama.

Otkrijte hbs!