Prošlost u sadašnjosti

TV emisija Dubrava

Masakr u kosovskom zatvoru Dubrava počinjen u maju 1999. već godinama važi za „sledeći veliki predmet“ srbijanskog Tužilaštva za ratne zločine.

Autor/ka Milica Jovanović

Terorizam bez teksta

"Zaboravite Nemačku. Patriotski govor" - Govor sa otvaranja Lesingovih dana u Hamburgu, Pozorište Talija, 22.01.2012.

Autor/ka Navid Kermani

Koji zaključak može da sledi iz nedavnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju?

Nekoliko dana nakon oslobađajućih presuda generalima Gotovini i Markaču, kao i vođi kosovskih jedinica OVK, Haradinaju, razne reakcije su potresale regionalnu javnost – sa srpske strane su usledile ogorčene bujice reči, sa hrvatske i kosovske euforični usklici.

Autor/ka Sonja Biserko, Nataša Kandić, Vesna Rakić Vodinelić, Staša Zajović, Milan Antonijević, Drago Kovačević , Vesna Teršelić, Bekim Blakaj

… o neosetljivosti mrtvih … i ćutanju prašine …

Kratak isečak iz priča beloruske spisateljice Svetlane Aleksijevič, koja je postala poznata svojim knjigama o sovjetskom ratu u Avganistanu i o Černobilu. Ovaj odlomak predstavlja ujedno prvi prevod ove autorke na jedan od južnoslovenskih jezika.

Autor/ka Svetlana Aleksijevič

Sećanje je bolno

Lično sećanje jednog od najvećih evropskih pisaca današnjice Đerđa Konrada na fašizam u Mađarskoj u Drugom svetskom ratu i danas.

Autor/ka Đerđ Konrad
Svi prilozi na ovu temu

Publikacije

En Garde 20/21

pdf

Zbornik en garde 20/21 predstavlja rezultat dvodnevne manifestacije koja je održana 17. i 18. oktobra 2014. godine. Beogradski Centar za kulturnu dekontaminaciju i Fondacija Hajnrih Bel tragali su za odgovorom na pitanje „Šta dakle reći u godini sećanja 2014, i kako?“ Tri teme su okosnice programa, a time i zbornika: Avangardne prakse, Slike o ratu, Dimitrije Tucović. 

Beton International Vol. 2

pdf

Sedamdeset godina nakon završetka Drugog svetskog rata i istorijskog poraza fašizma, kako stoje stvari sa „nasleđem antifašizma“ u Evropi?

Prošlost u sadašnjosti

Prošlost nije mrtva, ona uopšte nije prošlost. Zemlje Balkana još uvek ispaštaju zbog ratnih zločina i pljačkaških privatizacija izvršenih tokom 90- tih i kasnije. Tranziciona pravda podrazumeva da se državnim i širim društvenim naporima, poput građanskih inicijativa i istraživačkog novinarstva, što pre razjasne nerešeni slučajevi.

Događaji

Berlin

Otkrijte hbs!