Teme

Demokratija i razvoj

Photo: Hannes Vogel. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, akterima i akterkama javnog života, na različite načine podržavamo građane i građanke u njihovim demokratskim stremljenjima. Našim radom promovišemo i negujemo demokratske vrednosti: mir, ljudska prava, učešće građana i građanki u društveno- političkom životu, građansku odgovornost u suočavanju sa prošlošću i razmišljanju o budućnosti. Rodna demokratija prožima sve naše aktivnosti. Čvrsto verujemo da će naš rad doprineti da ove vrednosti zažive i da ćemo zajedno sa partnerskim organizacijama podstaći održivi razvoj.

Pročitati više »

Obrazovanje i kultura

Photo: Per Egevad. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Nalazimo se usred revolucije, u smislu stvaranja znanja i kulture, njihovom pristupu i transformisanju.  Građani/građanke, umetnici/umetnice i potrošači više nisu nemoćni  i izolovani od  industrija proizvodnje i distribucije sadržaja; oni postaju sve nezavisniji od državne kontrole i državnog finansiranja: sada pojedinci širom različitih oblasti sarađuju, učestvuju i odlučuju direktno i demokratski, i otkrivaju nove modele finansiranja kulturnih aktivnosti.

Pročitati više »

Naša klima naša budućnost

U rezidenciji nemačkog ambasadora održan skup posvećen klimatskim promenama sa učenicima beogradskih srednjih škola.

Energija i životna sredina

Photo: Evan Leeson. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Usled ekološkog nemara i interesa za kratkoročni profit, ljudi u zemljama Balkana trpe loše i nezdrave uslove života. Pored toga, oni se suočavaju sa privrednom stagnacijom,  visokom nezaposlenošću, neodrživim penzionim sistemima i prevelikim javnim sektorom. "Ozelenjavanje" javnih politika i privrede znači osposobljavanje ljudi da pronađu kreativna i participativna rešenja i razviju rešenja za trenutnu krizu.

Pročitati više »

Politička klima - Klimatske promene i Srbija

U saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel, Nedeljnik Vreme objavljuje serijal Politička klima posvećen klimatskim promenama u Srbiji. Serija članaka pokušava da preispita klimatsku politiku Srbije u svetlu evropskih integracija i Sporazuma iz Pariza    

Mreža dobrih partnera u Mreži dobre energije

Mreža dobre energije - dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora posvećenih primeni i širenju pozitivne prakse i rešenja u lokalnoj energetici - osnovana je na konferenciji održanoj 3. oktobra u Sremskim Karlovcima, koju je podržala i Fondacija Hajnrih Bel.

Evropa

Photo: Niccolò Caranti. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Zemlje Balkana kreću se ka Evropskoj Uniji u procesu koji zahteva sposobnost definisanja šta je to „Evropa“ i „evropsko“. Međutim, Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička. Stoga zemlje Balkana moraju dati svoj doprinos tom pluralističkom diskursu.

Pročitati više »

Dr Mihaele Šrejer za "Vreme": Evropsku uniju brane građani

U intevjuu u kojem je govorila o različitim aspektima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o krizi same Unije, dr Mihaele Šrejer se osvrnula na odnose Srbije i Nemačke, podršku koju je kancelarka Angela Merkel dala Aleksandru Vučiću u predizbornoj kampanji, kao i poziciju Nemačke u EU.

Autor/ka Tamara Skrozza
Subscribe to RSSPrijava za RSS