Teme

Demokratija

Photo: Hannes Vogel. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, akterima i akterkama javnog života, na različite načine podržavamo građane i građanke u njihovim demokratskim stremljenjima. Našim radom promovišemo i negujemo demokratske vrednosti: mir, ljudska prava, učešće građana i građanki u društveno- političkom životu, građansku odgovornost u suočavanju sa prošlošću i razmišljanju o budućnosti. Rodna demokratija prožima sve naše aktivnosti. Čvrsto verujemo da će naš rad doprineti da ove vrednosti zažive i da ćemo zajedno sa partnerskim organizacijama podstaći održivi razvoj.

Pročitati više »

"Beogradska crownfunding konvencija" održana je 7. juna 2017. godine.

"Da je Nikola Tesla ostao ovde, mi danas ne bismo mogli da uživamo u onome što je on stvorio. Današnje Nikole Tesle mogu da biraju - hoće li otići u SAD, ili će ostati ovde i opredeliti se za crowdfunding. To znači da svoje Tesle danas možemo da imamo i ovde" Marko Gregović, BRODOTO

Obrazovanje & otvorena kultura

Photo: Per Egevad. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Nalazimo se usred revolucije, u smislu stvaranja znanja i kulture, njihovom pristupu i transformisanju.  Građani/građanke, umetnici/umetnice i potrošači više nisu nemoćni  i izolovani od  industrija proizvodnje i distribucije sadržaja; oni postaju sve nezavisniji od državne kontrole i državnog finansiranja: sada pojedinci širom različitih oblasti sarađuju, učestvuju i odlučuju direktno i demokratski, i otkrivaju nove modele finansiranja kulturnih aktivnosti.

Pročitati više »

Dr Andreas Polterman održao je 13. juna 2017. u Beogradu predavanje "Protestantizam - ili: modernizacija sveta".

Holzmarkt

Ne, nije ovo priča o Beogradu na vodi, iako ukazivati na sve nedostatke ovog megalomanskog projekta, na isključivanje i zanemarivanje građana, ne samo da je poželjno nego se i mora baš kako bi se oslodili tih rešetki koje nam godinama ne dozvoljavaju uvid u život izvan njih. U tom smislu ovaj tekst ukazuje samo na jednu na alternativu.

 

Ekologija & ekonomija

Photo: Evan Leeson. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Usled ekološkog nemara i interesa za kratkoročni profit, ljudi u zemljama Balkana trpe loše i nezdrave uslove života. Pored toga, oni se suočavaju sa privrednom stagnacijom,  visokom nezaposlenošću, neodrživim penzionim sistemima i prevelikim javnim sektorom. "Ozelenjavanje" javnih politika i privrede znači osposobljavanje ljudi da pronađu kreativna i participativna rešenja i razviju rešenja za trenutnu krizu.

Pročitati više »

Konkurs za prvu celovitu i besplatnu edukaciju o crowdfundingu otvoren je do 25. juna, a formular i detaljnije informacije mogu da se pronađu na http://www.crowdfunding.rs/.

Energy Community Sustainability Forum

U Beču je 9. juna 2017. održan prvi Sustainability Forum, posvećen ključnim energetskim i klimatskim pitanjima. Na forumu koji su organizovali sekretarijat Energetske zajednice i Balkan Green Foundation, učestvovali su brojni predstavnici državnih institucija, privatnog sektora, nevladinih organizacija, akademske zajednice, kao i predstavnik kancelarije Fondacije Hajnrih Bel.

 

Panelisti su govorili o značaju Pariskog sporazuma, obavezi da se - u cilju borbe protiv klimatskih promena - odustane od fosilnih goriva, kao i činjenici da su monopoli u energetici kamen spoticanja u regionalnim odnosima. Istaknuto je takođe da nema integracije regiona u Evropsku uniju dok se ne promeni način proizvodnje i korišćenja energije.

 

Evropa

Photo: Niccolò Caranti. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Zemlje Balkana kreću se ka Evropskoj Uniji u procesu koji zahteva sposobnost definisanja šta je to „Evropa“ i „evropsko“. Međutim, Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička. Stoga zemlje Balkana moraju dati svoj doprinos tom pluralističkom diskursu.

Pročitati više »

Represija nad civilnim društvom je u porastu širom sveta, čak i u demokratskim državama. Aktivisti i aktivistkinje organizacija koje se zalažu za demokratiju, ljudska prava, društvenu i ekološku pravdu nalaze se pod pritiskom.

 

Govor na prijemu u organizaciji Fondacije Hajnrih Bel 27. oktobra 2016.

Subscribe to RSSPrijava za RSS