Teme

Demokratija

Photo: Hannes Vogel. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, akterima i akterkama javnog života, na različite načine podržavamo građane i građanke u njihovim demokratskim stremljenjima. Našim radom promovišemo i negujemo demokratske vrednosti: mir, ljudska prava, učešće građana i građanki u društveno- političkom životu, građansku odgovornost u suočavanju sa prošlošću i razmišljanju o budućnosti. Rodna demokratija prožima sve naše aktivnosti. Čvrsto verujemo da će naš rad doprineti da ove vrednosti zažive i da ćemo zajedno sa partnerskim organizacijama podstaći održivi razvoj.

Pročitati više »

Srbija će za manje od dva meseca imati i novog predsednika i novog premijera. Kako su protekli izbori i kako će se ova promena na vrhu odraziti na stanje demokratije u Srbiji?

Od prvog januara Specijalni sud za Kosovo postaje operativan. Ukoliko se pred Specijalni sud izvedu oni koji se kao osumnjičeni pominju u Martijevom izveštaju, onda će to biti svojevrsni cunami koji će izazvati tektonske poremećaje, pa možda čak i smenu generacija na kosovskoj političkoj sceni.

Obrazovanje & otvorena kultura

Photo: Per Egevad. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Nalazimo se usred revolucije, u smislu stvaranja znanja i kulture, njihovom pristupu i transformisanju.  Građani/građanke, umetnici/umetnice i potrošači više nisu nemoćni  i izolovani od  industrija proizvodnje i distribucije sadržaja; oni postaju sve nezavisniji od državne kontrole i državnog finansiranja: sada pojedinci širom različitih oblasti sarađuju, učestvuju i odlučuju direktno i demokratski, i otkrivaju nove modele finansiranja kulturnih aktivnosti.

Pročitati više »

Ne, nije ovo priča o Beogradu na vodi, iako ukazivati na sve nedostatke ovog megalomanskog projekta, na isključivanje i zanemarivanje građana, ne samo da je poželjno nego se i mora baš kako bi se oslodili tih rešetki koje nam godinama ne dozvoljavaju uvid u život izvan njih. U tom smislu ovaj tekst ukazuje samo na jednu na alternativu.

 

U jubilarnom KUPEK-u, koji je sniman u KC Grad, nastupuli su Horkestra, Jesenjeg Orkestra (Daniela Kovača), kao i Skreč Majstora Ljubana. Temu emisije - nezavisnu kulturnu scenu pokrili su Milica Pekić, jedna od osnivačica Asocijacije nezavisne kulturne scene i Radomir Lazović, ministar prostora, osnivač Ulične galerije itd.

Ekologija & ekonomija

Photo: Evan Leeson. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Usled ekološkog nemara i interesa za kratkoročni profit, ljudi u zemljama Balkana trpe loše i nezdrave uslove života. Pored toga, oni se suočavaju sa privrednom stagnacijom,  visokom nezaposlenošću, neodrživim penzionim sistemima i prevelikim javnim sektorom. "Ozelenjavanje" javnih politika i privrede znači osposobljavanje ljudi da pronađu kreativna i participativna rešenja i razviju rešenja za trenutnu krizu.

Pročitati više »

Najveći ekonomski resurs Srbije nisu poljoprivreda, rudno blago, radna snaga ni nešto četvrto, već uspostavljanje i poštovanje pravila igre. Drugim rečima, zemlja bi ekonomski najviše mogla da napreduje ako bi se poboljšali uslovi poslovanja...

U saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel, Nedeljnik Vreme objavljuje serijal Politička klima posvećen klimatskim promenama u Srbiji. Serija članaka pokušava da preispita klimatsku politiku Srbije u svetlu evropskih integracija i Sporazuma iz Pariza    

Evropa

Photo: Niccolò Caranti. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Zemlje Balkana kreću se ka Evropskoj Uniji u procesu koji zahteva sposobnost definisanja šta je to „Evropa“ i „evropsko“. Međutim, Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička. Stoga zemlje Balkana moraju dati svoj doprinos tom pluralističkom diskursu.

Pročitati više »

Represija nad civilnim društvom je u porastu širom sveta, čak i u demokratskim državama. Aktivisti i aktivistkinje organizacija koje se zalažu za demokratiju, ljudska prava, društvenu i ekološku pravdu nalaze se pod pritiskom.

 

Govor na prijemu u organizaciji Fondacije Hajnrih Bel 27. oktobra 2016.

Subscribe to RSSPrijava za RSS