Teme

Demokratija

Photo: Hannes Vogel. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, akterima i akterkama javnog života, na različite načine podržavamo građane i građanke u njihovim demokratskim stremljenjima. Našim radom promovišemo i negujemo demokratske vrednosti: mir, ljudska prava, učešće građana i građanki u društveno- političkom životu, građansku odgovornost u suočavanju sa prošlošću i razmišljanju o budućnosti. Rodna demokratija prožima sve naše aktivnosti. Čvrsto verujemo da će naš rad doprineti da ove vrednosti zažive i da ćemo zajedno sa partnerskim organizacijama podstaći održivi razvoj.

Pročitati više »

Održavanjem javnog časa o sudski utvrđenim činjenicama o genocidu u Srebrenici, 11.  jula 2017. završena je osma Škola tranzicione pravde Fonda za humanitarno pravo, koju je podržalo i predstavništvo Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.

"Najzaslužniji za uvođenje Vebera i protestantizma u ovdašnji javni i privatni diskurs je Aleksandar Vučić, koji je, još otkad je bio vicepremijer Srbije, voleo da s protestantizmom u vezu dovodi pregalništvo, askezu i odgovornost. Izgledalo je da je zamenio pravoslavnu veru iz radikalskih dana za protestantsku neveru..."

Obrazovanje & otvorena kultura

Photo: Per Egevad. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Nalazimo se usred revolucije, u smislu stvaranja znanja i kulture, njihovom pristupu i transformisanju.  Građani/građanke, umetnici/umetnice i potrošači više nisu nemoćni  i izolovani od  industrija proizvodnje i distribucije sadržaja; oni postaju sve nezavisniji od državne kontrole i državnog finansiranja: sada pojedinci širom različitih oblasti sarađuju, učestvuju i odlučuju direktno i demokratski, i otkrivaju nove modele finansiranja kulturnih aktivnosti.

Pročitati više »

Nenad Šebek, direktor beogradske kancelarije Fondacije "Hajnrih Bel": "Prvi ratni izveštač bio je Homer, a prva ratna reportaža Ilijada"

Dr Andreas Polterman održao je 13. juna 2017. u Beogradu predavanje "Protestantizam - ili: modernizacija sveta".

Ekologija & ekonomija

Photo: Evan Leeson. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Usled ekološkog nemara i interesa za kratkoročni profit, ljudi u zemljama Balkana trpe loše i nezdrave uslove života. Pored toga, oni se suočavaju sa privrednom stagnacijom,  visokom nezaposlenošću, neodrživim penzionim sistemima i prevelikim javnim sektorom. "Ozelenjavanje" javnih politika i privrede znači osposobljavanje ljudi da pronađu kreativna i participativna rešenja i razviju rešenja za trenutnu krizu.

Pročitati više »

Panel “Životna sredina, energija i klimatske promene”, koju je u sklopu Foruma civilnog sektora organizovala regionalna kancelarija Fondacije “Hajnrih Bel”, održan je u Trstu 11. jula.

Konkurs za prvu celovitu i besplatnu edukaciju o crowdfundingu otvoren je do 25. juna, a formular i detaljnije informacije mogu da se pronađu na http://www.crowdfunding.rs/.

Evropa

Photo: Niccolò Caranti. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Zemlje Balkana kreću se ka Evropskoj Uniji u procesu koji zahteva sposobnost definisanja šta je to „Evropa“ i „evropsko“. Međutim, Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička. Stoga zemlje Balkana moraju dati svoj doprinos tom pluralističkom diskursu.

Pročitati više »

U intevjuu u kojem je govorila o različitim aspektima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o krizi same Unije, dr Mihaele Šrejer se osvrnula na odnose Srbije i Nemačke, podršku koju je kancelarka Angela Merkel dala Aleksandru Vučiću u predizbornoj kampanji, kao i poziciju Nemačke u EU.

Sastanak predstavnika i predstavnica civilnog sektora Zapadnog Balkana sa ministrima inostranih poslova iz regiona održan je u Trstu, u okviru Foruma civilnog društva.

Subscribe to RSSPrijava za RSS