Teme

Demokratija i razvoj

Creator: Hannes Vogel. CC-BY-NC-SA 2.0

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, akterima i akterkama javnog života, na različite načine podržavamo građane i građanke u njihovim demokratskim stremljenjima. Našim radom promovišemo i negujemo demokratske vrednosti: mir, ljudska prava, učešće građana i građanki u društveno- političkom životu, građansku odgovornost u suočavanju sa prošlošću i razmišljanju o budućnosti. Rodna demokratija prožima sve naše aktivnosti. Čvrsto verujemo da će naš rad doprineti da ove vrednosti zažive i da ćemo zajedno sa partnerskim organizacijama podstaći održivi razvoj.

Pročitati više »

Zločin u Ahmićima – hrvatsko (ne)suočavanje s prošlošću

Četvrt je stoljeća od zločina u Ahmićima (BiH). U tom srednjobosanskom selu Četvrta bojna Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane i „Jokeri“, jedinica za posebne namjene navedene policije, ujutro 16. travnja 1993. godine ubili su 116 bošnjačkih civila, od kojih 32 žene i 11 djece.

Autor/ka Eugen Jakovčić

Obrazovanje i kultura

Creator: Per Egevad. CC-BY 2.0

Nalazimo se usred revolucije, u smislu stvaranja znanja i kulture, njihovom pristupu i transformisanju.  Građani/građanke, umetnici/umetnice i potrošači više nisu nemoćni  i izolovani od  industrija proizvodnje i distribucije sadržaja; oni postaju sve nezavisniji od državne kontrole i državnog finansiranja: sada pojedinci širom različitih oblasti sarađuju, učestvuju i odlučuju direktno i demokratski, i otkrivaju nove modele finansiranja kulturnih aktivnosti.

Pročitati više »

Aktuelnost i savremenost Belovog dela u XXI veku

"Književna veličina i značaj Hajnriha Bela su nesporni, ali se aktuelnost njegovog dela, koje se smatra istorijski prevaziđenim, manje ili više dovodi u pitanje. Ili se ignoriše ili ne primećuje".

Autor/ka Boris Dudaš

Energija i životna sredina

Creator: Evan Leeson. CC-BY-NC-SA 2.0

Usled ekološkog nemara i interesa za kratkoročni profit, ljudi u zemljama Balkana trpe loše i nezdrave uslove života. Pored toga, oni se suočavaju sa privrednom stagnacijom,  visokom nezaposlenošću, neodrživim penzionim sistemima i prevelikim javnim sektorom. "Ozelenjavanje" javnih politika i privrede znači osposobljavanje ljudi da pronađu kreativna i participativna rešenja i razviju rešenja za trenutnu krizu.

Pročitati više »

Kako se kretati ka održivim gradovima: od šlajfovanja do bicikla

Jedan od glavnih razvojnih izazova Srbije je transformacija energetike zasnovane na fosilnim gorivima i tranzicija ka čistijim i ekonomičnijim načinima proizvodnje i potrošnje energije. "Ozelenjavanje“ energetike mora biti razmatrano u kontekstu energetskog siromaštva. U tom smislu, Srbija je još uvek „zaglavljena u prošlosti“.

Autor/ka Damjan Rehm Bogunović

Evropa

Creator: Niccolò Caranti. CC-BY-NC 2.0

Zemlje Balkana kreću se ka Evropskoj Uniji u procesu koji zahteva sposobnost definisanja šta je to „Evropa“ i „evropsko“. Međutim, Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička. Stoga zemlje Balkana moraju dati svoj doprinos tom pluralističkom diskursu.

Pročitati više »

Naša klima naša budućnost

U rezidenciji nemačkog ambasadora održan skup posvećen klimatskim promenama sa učenicima beogradskih srednjih škola.

Dr Mihaele Šrejer za "Vreme": Evropsku uniju brane građani

U intevjuu u kojem je govorila o različitim aspektima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o krizi same Unije, dr Mihaele Šrejer se osvrnula na odnose Srbije i Nemačke, podršku koju je kancelarka Angela Merkel dala Aleksandru Vučiću u predizbornoj kampanji, kao i poziciju Nemačke u EU.

Autor/ka Tamara Skrozza
Subscribe to RSSPrijava za RSS