Evropa

U intevjuu u kojem je govorila o različitim aspektima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o krizi same Unije, dr Mihaele Šrejer se osvrnula na odnose Srbije i Nemačke, podršku koju je kancelarka Angela Merkel dala Aleksandru Vučiću u predizbornoj kampanji, kao i poziciju Nemačke u EU.

Sastanak predstavnika i predstavnica civilnog sektora Zapadnog Balkana sa ministrima inostranih poslova iz regiona održan je u Trstu, u okviru Foruma civilnog društva.

Panel “Životna sredina, energija i klimatske promene”, koju je u sklopu Foruma civilnog sektora organizovala regionalna kancelarija Fondacije “Hajnrih Bel”, održan je u Trstu 11. jula.

Fondacija Hajnrih Bel organizator je jednog od pet panela koji će biti održani tokom Foruma civilnog društva, a koji se odnosi na očuvanje životne sredine, energiju i klimatske promene.

Dr Mihaele Šrejer, potpredsednica Evropskog pokreta Nemačke i bivša komesarka za budžet Evropske komisije, održala je 21. i 22. juna dva predavanja u Beogradu.

Energy Community Sustainability Forum

U Beču je 9. juna 2017. održan prvi Sustainability Forum, posvećen ključnim energetskim i klimatskim pitanjima. Na forumu koji su organizovali sekretarijat Energetske zajednice i Balkan Green Foundation, učestvovali su brojni predstavnici državnih institucija, privatnog sektora, nevladinih organizacija, akademske zajednice, kao i predstavnik kancelarije Fondacije Hajnrih Bel.

 

Panelisti su govorili o značaju Pariskog sporazuma, obavezi da se - u cilju borbe protiv klimatskih promena - odustane od fosilnih goriva, kao i činjenici da su monopoli u energetici kamen spoticanja u regionalnim odnosima. Istaknuto je takođe da nema integracije regiona u Evropsku uniju dok se ne promeni način proizvodnje i korišćenja energije.

 

Represija nad civilnim društvom je u porastu širom sveta, čak i u demokratskim državama. Aktivisti i aktivistkinje organizacija koje se zalažu za demokratiju, ljudska prava, društvenu i ekološku pravdu nalaze se pod pritiskom.

 

Govor na prijemu u organizaciji Fondacije Hajnrih Bel 27. oktobra 2016.

Intervju sa Ralfom Fiksom, predsednikom Fondacije Hajnrih Bel 

Republika Srbija će u 2016. godini raditi na pripremi najvažnijeg strateškog dokumenta iz oblasti klimatske politike - Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena.

Urbanism

Pobeda pokreta Vetevendosje u Prištini uticala je na novu raspodelu političke moći na Kosovu. Delegacija kabineta gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija nedavno je posetila Berlin.

cop21

Sporazum iz Pariza (The Paris Agreement), novi globalni dogovor o rešavanju pitanja klimatskih promena, iako je sa jedne strane ambiciozan, svakako nije radikalan. Reakcija u Srbiji očekivano je izostala.

Nakon promene vlasti 2000. godine u Srbiji se velika pažnja posvećuje ljudskim pravima, uključujući i LGBTIQ prava. Ovaj članak pruža pregled njihovog ponekad paradoksalnog razvoja koristeći se sporovima između državnih institucija i civilnog društva.

UNFCCC

Za nešto više od nedelju dana, 30. novembra, u Parizu počinje Konferencija UN o klimatskim promenama (COP 21), Šta Srbija očekuje od konferencije u Parizu? 

Svetlana Aleksijevič, Razgovor o Srebrenici, jul 2010. godine u CZKD

Svetlana Aleksijevič je rusko-ukrajinsko-beloruska spisateljica, istražuje fenomene nasilja i patnje koji su pratili raspad Sovjetskog Saveza.

Birači žele stabilnu vladu koja će konačno početi s radom. I dalje ostaju nerešeni veliki problemi institucionalno i ekonomski oslabljene zemlje u evrozoni. „Grexit“ još nije skinut s dnevnog reda. No, i pored toga, moglo bi doći do promene nabolje.

Na panel-diskusiji „Medijska (ne)sloboda u Jugoistočnoj Evropi“ novinari i novinarke iz Bugarske, Bosne, sa Kosova, iz Makedonije, Crne Gore i Srbije podvukli su crni bilans stanja medija u svojim zemljama.

Intervju Markusa Kleknera (Marcus Klöckner) za portal Telepolis od 02.04.2015. http://www.heise.de/tp/artikel/44/44566/1.html

Udruženje advokata uputilo je pismo ruskom ambasadoru u Berlinu – intervju sa saveznim sudijom Diterom Dajzerotom

Fondacija Hajnrih Bel i Institut za filozofiju i društvenu teoriju (http://instifdt.bg.ac.rs/) su započele seriju predavanja o Evropi.

Vojna parada, Beograd 16.10.2014.

Analiza srpske unutrašnje i spoljne politike s obzirom na odnose prema Rusiji, Evropskoj uniji i zemlja iz regiona.

Prilog Koalicije 27 za Izveštaj o napretku Srbije za 2014. Godinu; Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene.

Koalciju 27 čine Beogradska otvorena škola, GM Optimist, Mladi istraživači Srbije, NVO Fraktal, Svetski fond za prirodu u Srbiji (WWF), CEKOR i Centar za unapređenje životne sredine.

Izveštaj je sastavljen u saradnji sa Evropskim ogrankom mreže za klimatske akcije (CAN Europe) i Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Jugoistočnu Evropu.

Komentar na dobijanje datuma za početak pregovora o pridruživanju EU

Put Srbije ka Evropskoj uniji je dalek. Ali nije to samo pitanje udaljenosti Srbije od Unije.

Dan posle poslednjeg istorijskog zasedanja Evropskog saveta u Briselu, u Beogradu je na Novom groblju održan skroman državni pogreb.

Priča o prošlostima u Srbiji nije jednostavna priča: dok se bitkama iz kasnog srednjeg veka još pripisuje važeći nacionalni značaj, ova druga prošlost, s kraja poslednjeg veka, mrska je, lepljiva masa od koje se ne može osloboditi.

Publikacije

Izveštaj Koalicije 27 o napretku Srbije u poglavlje 27 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom (životna sredina i klimatske promene) za period septembar 2015.-oktobar 2016. 

Zapadni Balkan je u EU pao negde u zapećak prioriteta, zbog aktuelnih konflikta na Bliskom i Srednjem istoku, u Siriji, zbog izbegličke krize, dnosa sa Rusijom, Brexita, zbog problema sa potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kanadom CETA, ...

Evropa

Zemlje regiona kreću se ka Evropskoj uniji. Proces evropskih integracija podrazumeva promišljanje „Evrope“ i „evropskog“. Evropa nije monolitna tvorevina, ona je heterogena i pluralistička, a zemlje Balkana bi trebalo takođe da učestvuju u evropskim raspravama.

Otkrijte hbs!