Ka drugačijem gradu 2

Ka drugačijem gradu 2

pdf
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: April 2018.
Broj stranica: 84
Licence : CC-BY-NC-SA 2.0
Jezik: srpski
ISBN: 978-86-918827-4-7

Sadržaj:

Ka drugačijem gradu 2 / uvod ... 8

Laura Roth
Kakav municipalizam?   ... 18

Laura Roth i Kate Shea Baird
Municipalizam i feminizacija politike   ... 22

Goran Tomka
Prilozi borbi za održivi grad   ... 27

Jovana Timotijević
Zašto kažem društvena promena,
a mislim na prostor?   ... 54

Božena Stojić
Upravljanje poslovnim prostorima u
javnoj svojini grada Beograda   ... 60

Iva Čukić
Aktiviranje prostora kroz
samo-organizovanje   ... 72

Ljubica Slavković
Lekcija iz skejtbordinga   ... 78