Poglavlje 27: još uvek u pripremi, godinu dana kasnije

Poglavlje 27: još uvek u pripremi, godinu dana kasnije

4. decembar 2017
Koalicija 27
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 2017
Broj stranica: 55
Licence : All rights reserved.
Jezik: Srpski
ISBN: 978-86-86793-21-8

U analizi politika životne sredine i klimatskih promena u Srbiji može se identifikovati čitav niz negativnih pokazatelja koji se ispoljavaju u svim analiziranim oblastima - horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, kvalitet vode, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje, upravljanje hemikalijama, klimatske promene i finansiranje u oblasti životne sredine. Navešćemo najprisutnije:
•propisi se ne usvajaju predviđenom, a još manje neophodnom dinamikom,
• proces donošenja/usvajanja propisa suviše često odvija se van očiju javnosti i ne uključuje sve zainteresovane strane,
• usvojeni propisi se u praksi često sprovode na neadekvatan način,
• nedovoljni kapaciteti za nadzor, poput manjka kapaciteta inspekcijskih službi dodatno doprinose negativnoj situaciji, što ozbiljno narušava željenu sliku efikasnog sistema zaštite životne sredine u Republici Srbiji,
• za životnu sredinu se ne izdvaja dovoljno finansijskih sredstava, što dodatno otežava stanje,
• sredstva izdvojena za ovu namenu često se nenamenski troše ili se čak vraćaju neutrošena u budžet.

Nažalost, izostaje svest o uzročno-posledičnim vezama između štetnih navika i rastućih negativnih posledica, kao i troškova sanacije i revitalizacije životne sredine. To dovodi do nastavka praktikovanja štetnih navika, kao što je subvencionisanje upotrebe fosilnih goriva, čime se iscrpljuju sredstva za veća i preko potrebna ulaganja u obnovljive izvore energije koji bi povoljno delovali na različite elemente životne sredine u Srbiji.

Spor napredak u ovoj oblasti svedoči o duboko ukorenjenoj predrasudi da kao društvo ne možemo da priuštimo visoko percipirane troškove neophodnih ulaganja. Ovo čudi, imajući u vidu rastuće troškove gubitaka u poljoprivredi zbog suša, troškove negativnog uticaja na javno zdravlje, ljudske i materijalne gubitke koje trpimo zbog prirodnih katastrofa itd.
Rečju, životna sredina i klimatske promene (i dalje) nisu prioritet Republike Srbije.
Otvaranje Poglavlja 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, u pre

Sadržaj:

IIMPRESUM 4
SAŽETAK 8
UVOD: I DALJE U PRIPREMI 10
01. HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO 12
ZAKONODAVNI OKVIR 12
SPROVOĐENJE PROPISA 12
02. KVALITET VAZDUHA 15
ZAKONODAVNI OKVIR 15
SPROVOĐENJE PROPISA 16
03. KVALITET VODE 19
ZAKONODAVNI OKVIR 19
SPROVOĐENJE PROPISA 20
04. ZAŠTITA PRIRODE 21
ZAKONODAVNI OKVIR 21
SPROVOĐENJE PROPISA 22
05. INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA 23
ZAKONODAVNI OKVIR 23
SPROVOĐENJE PROPISA 23
06. UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA 25
ZAKONODAVNI OKVIR 25
SPROVOĐENJE PROPISA 26
07. KLIMATSKE PROMENE 28
ZAKONODAVNI OKVIR 28
SPROVOĐENJE PROPISA 29
08. FINANSIRANJE U OBLASTIMA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMENA 30
REFERENCE 34
Prilog 1. Uporedna tabela preporuka 2017-2018. 36
Prilog 2. Metodologija i lista autora (organizacija) po oblastima 52