Otvoren Forum civilnog društva

Otvoren Forum civilnog društva

Treći Forum civilnog društva, koji prethodi Samitu Zapadnog Balkana, otvoren je 11. jula u Trstu u prisustvu približno 200 predstavnika i predstavnica civilnog društva iz Srbije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i drugih delova regiona.

Otvarajući skup, Hedvig Morvai, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan, istakla je značaj Berlinskog procesa za integraciju zapadnoevropskih zemalja u Evropsku uniju, odnosno činjenicu da ta inicijativa omogućava aktivno učešće građana i građanki u pripremi regiona za članstvo u EU.

“Mi pokušavamo da se bavimo pravim temama. Jer, niko nas neće slušati ako diskutujemo o jabukama, dok se ostali bave pomorandžama”, rekla je Morvai, napominjući da će preporuke s Foruma civilnog društva biti predate lično ministrima inostranih poslova koji se okupljaju u okviru Samita Zapadnog Balkana.

Kao predstavnik Hajnrih Bel Fondacije, koja je aktivno učestvovala u organizaciji ovog događaja, skupu se obratio Valter Kaufman, načelnik ogranka Fondacije za Istočnu i Jugoistočnu Evropu.

“Mi smo novi na ovom Forumu, ali nismo novi na Balkanu”, rekao je Kaufman, podsećajući na dugogodišnje prisustvo HBS-a u zemljama regiona, kao i na saradnju koja postoji sa civilnim sektorom. “Ulažemo mnogo energije u uključivanje civilnog sektora u proces konstruktivne saradnje s vladama, jer je ranije bilo slučajeva da preporuke civilnog društva ne budu ozbiljno razmatrane na državnom nivou”. Kaufman je takođe istakao značaj ekologije, energetske efikasnosti i razvoja obnovljivih izvora energije za ekonomiju svih država Zapadnog Balkana.

Nenad Šebek, direktor regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel za Srbiju, Kosovo i Crnu Goru, odgovorio je na primedbe da bi trebalo vratiti demokratiju na Balkan: „Nikada nismo ni imali demokratiju, tako da je ne možemo ponovo uspostaviti. Promena mora doći od nas. Ne možemo popravljati motor, moramo ga iznova izgraditi”.

Hajnrih Bel Fondacija organizator je jednog od pet panela koji će biti održani tokom Foruma civilnog društva, a koji se odnosi na očuvanje životne sredine, energiju i klimatske promene.

VALTER KAUFMAN S NOVINARIMA U TRSTU

“I dalje je visok stepen nepoverenja u politiku i političare. Građani i građanke ne učestvuju u procesu donošenja odluka, što je neophodno. Zato mi podržavamo civilni sektor, kako bismo im pomogli da osnaže javnost za učešće u donošenju odluka i time politiku učine transparentnijom”, izjavio je Valter Kaufman, načelnik ogranka Fondacije "Hajnrih Bel” za Istočnu i Jugoistočnu Evropu u razgovoru s novinarima okupljenim u Trstu, na Forumu civilnog sektora.

“Civilni sektor ponekad funkcioniše u nekom svom “balonu”, zatvorenom krugu, a to bi moralo da se promeni. Moramo da ih ohrabrimo da više rade sa običnim ljudima, s ljudima na ulici, da učine da se njihovi glasovi bolje čuju. Time bi političari populisti imali manje prilika da tvrde kako nastupaju u ime običnih građana i građanki, što obično nije slučaj”, kaže Kaufman.

Kada je reč o ekologiji, Kaufman je istakao da ulaganje u obnovljive izvore energije ne bi trebalo da se shvata kao neka vrsta pretnje i uslovljavanja EU, već kao pokušaj modernizacije ekonomije. “Ulaganje u ugalj i zastarele tehnologije zapravo je način da svojoj zemlji nanesete štetu, a Evropa je krenula drugim putem – putem investiranja u životnu sredinu i obnovljive izvore energije”.