Pametnija zgrada: pristupačno, udruženo stanovanje

Pametnija zgrada: pristupačno, udruženo stanovanje

20. June 2017
Ko gradi Grad
pdf
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 2017
Licence : CC-BY-NC-SA 3.0

Munjevitom privatizacijom društvenih stanova i ukidanjem stambenih fondova, u poslednjih 25 godina gotovo sva odgovornost za rešavanje stambenog pitanja u Srbiji prepuštena je privatnom sektoru. Tako je stanovanje postalo sve nepristupačnije, sve većem broju ljudi. Koncept Pametnije zgrade razvijamo od 2012. godine u okviru platforme Ko gradi grad, sa idejom da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom, menjajući način dolaska do stana.

Ova brošura oslikava konture stambene krize u Srbiji i predstavlja pristup udruženoj stanogradnji koji ima potencijal da pomogne velikom
delu stanovništva, direktno uključujući buduće stanare u rešavanje svog stambenog pitanja. Realizacija prototipa Pametnije zgrade treba
da pokaže mogućnosti ovog pristupa, a Ko gradi grad traži podršku kako bismo uspeli u ovom izazovu.

Gotovo svi se suočavamo sa stambenim problemima. Umesto da ih pojedinačno rešavamo, možemo to učiniti zajednički – deleći naše resurse
i rizike. Ukoliko želite da doprinesete rešavanju ovog gorućeg društvenog pitanja – bilo učešćem u pilot projektu, bilo kao zainteresovani pojedinac, donator ili partner – javite nam se.

0 Comments

Dodajte nov komentar

Dodajte nov komentar