PRIDRUŽITE SE I POTPIŠITE GRAĐANSKU POVELJU

PRIDRUŽITE SE I POTPIŠITE GRAĐANSKU POVELJU

Važnost civilnog društva

Organizacije civilnog društva zastupaju prava i želje građana i građanki, imeđu ostalog i njihova ekonomska prava i prava na zdravlje i životnu sredinu. One igraju važnu ulogu u demokratijama, utiču na vlasti i preispituju njenu odgovornost. Stoga je slobodno i aktivno civilno društvo pokazatelj zdrave participativne demokratije.

Međutim, one mogu obavljati svoju društvenu ulogu samo ukoliko su zajamčene slobode javnog govora i okupljanja. Nažalost, u mnogim zemljama širom sveta to nije slučaj. U Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, takođe, prisustvujemo pogoršanju uslova za delovanje organizacija civilnog društva.

Kako bi stala u odbranu civilnih društava širom sveta, Fondacija Hajnrih Bel u Belrinu je organizovala onferenciju o "Budućnosti civilnog prostora" (The Future of Civil Spaces) sa preko 160 učesnika i učesnica. U svetlu konferencije, Fondacija je objavila Građansku povelju, okvir za građansko delovanje u cilju zaštite civilnog društva. Povelja poziva vlade da jemče i štite građanske slobode. Kopredsednica Fondacije Barbara Unmisih jedna je od autora Povelje.

 

Za više informacija i potpisivanje posetite: http://civiccharter.org/ i https://www.boell.de/en/civiccharter.