Priručnik za LGBT psihoterapiju

Priručnik za LGBT psihoterapiju

13. maj 2015 Vladimir Miletić i Anastasija Milenković
pdf
Licence : All rights reserved.

Priručnikom za LGBT psihoterapiju imali smo nameru da psihoterapeutima i drugim profesionalcima koji se bave mentalnim zdravljem, pružimo adekvatan teorijski okvir za razumevanje različitih LGBT identiteta i stilova života, kao i da pružimo informacije o specifičnim problemima sa kojima se LGBT osobe suočavaju u Srbiji. Priručnik smo podelili u tri tematske celine. Prvi deo ima za cilj da pruži čitaocu osnovna teorijska znanja o razvoju afirmativnih pristupa teorijskom radu sa LGBT osobama, kao i osnovna znanja iz oblasti LGBT psihologije. Druga tematska celina posvećena je smernicama za afirmativni terapijski i savetodavni rad, uz posebno obrađene teme bez kojih se ne može zamisliti rad sa LGBT osobama, poput rada sa internalizovanom homofobijom ili autovanjem. Treća celina posvećena je radu sa specifičnim grupama (HIV pozitivnim LGBT osobama, radu sa adolescentima, porodicama i transeksualnim osobama, pre, posle i za vreme tranzicije).

 

 

0 Comments

Dodajte nov komentar

Dodajte nov komentar