Republika ili sila na Zapadnom Balkanu

Republika ili sila na Zapadnom Balkanu

14. maj 2014
ISAC Fond
pdf
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 2011.
Licence : All rights reserved.

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove-ISAC fond, organizovao je u aprilu 2011. godine konferenciju „Nova turska spoljna politika na Zapadnom Balkanu“, na kojoj su učestvovali eksperti iz Turske, Zapadnog Balkana, kao i iz zemalja Evropske Unije (EU). Cilj konferencije bio je da se na kritički i polemički način predstave stavovi i mišljenja u vezi sa od nedavno intenzivnijom turskom spoljnom politikom, u regionu gde i samo pominjanje Turske izaziva intenzivne emocije. Konferencija je održana pod Chatham House pravilom, što je doprinelo i otvorenosti debate i obimu i kvalitetu njene sadržine. Kao uvod u konferenciju, poslužio je rad za razmišljanje [food for thought paper], koji je ISAC fond dostavio učesnicima u predvečerje konferencije, sa ciljem da postavi osnovne smernice uvodničarima i time pokrene debatu tokom diskusije. Učesnici na konferenciji težili su suštinskoj analizi izbegavajući da upadnu u zamku senzacionalističkih incidenata koji suštinski malo govore o stvarnom stanju odnosa i perspektivi njihovih kretanja. Ipak, učesnici nisu mogli, niti su želeli da izbegnu škakljive teme kao što je uloga religije u spoljnoj politici Turske, naročito religijska bliskost sa narodima Zapadnog Balkana koji su od Otomanske imperije i primili Islam Hanafske škole. Na konferenciji je bila vidno ogorčenje nekih učesnika iz Turske činjenicom da u regionu religijsku bliskost između Turaka i muslimana na Zapadnom Balkanu i dalje smatraju važnom odrednicom turske spoljne politike. Slično tome, učesnici sa Zapadnog Balkana su značaj pridavali nekim govorima turskih zvaničnika u kojima su isticali pozitivna iskustava suživota naroda Zapadnog Balkana u Otomanskoj imperiji, zanemarujući ona negativna, kao i izjave da je „Sarajevo tursko“ i sl. Percepcije Otomanske imperije
iz ugla moderne Turske i zemalja Zapadnog Balkana su veoma različite i predstoji dugačak put ka premošćavanju tih paralelnih i retko dodirujućih se percepcija.

0 Comments

Dodajte nov komentar

Dodajte nov komentar