Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle

Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle

6. mart 2014 grupa autora i autorki
pdf

Studija Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji- Deset godina posle nastala je iz naučnog skupa pod istim imenom koji je održan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 4. i 5. oktobra 2010. Cilj skupa bio je da se na na jedan naučni način analizira institucionalni razvoj u Srbiji deset godina nakon poslednje prelomne tačke u novijoj istoriji Srbije. Peti oktobar doneo je sa sobom obećanje izgradnje demokratskih institucija.  Deset godina nakog tog događaja želeli smo da preispitamo da li je to obećanje ispunjeno, tj. u kojoj meri su se političke institucije učvrstile u Srbiji.