Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle

Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle

6. mart 2014 grupa autora i autorki
Fondacija Hajnrih Bel
Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 2010
Broj stranica: 157
Jezik: Srpski
ISBN: 978-86-86793-08-9

Studija Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji- Deset godina posle nastala je iz naučnog skupa pod istim imenom koji je održan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 4. i 5. oktobra 2010. Cilj skupa bio je da se na na jedan naučni način analizira institucionalni razvoj u Srbiji deset godina nakon poslednje prelomne tačke u novijoj istoriji Srbije. Peti oktobar doneo je sa sobom obećanje izgradnje demokratskih institucija.  Deset godina nakog tog događaja želeli smo da preispitamo da li je to obećanje ispunjeno, tj. u kojoj meri su se političke institucije učvrstile u Srbiji.

Sadržaj:

Predgovor 7

Biografije autora 9

Nebojša Vladisavljević, Mešoviti režimi, protesti i 5. oktobar 13

Vesna Pešić, Rekonstrukcija petooktobarskih zbivanja na osnovu memoarske i stručne literature 25

Đorđe Pavićević, Peti oktobar: nedovršena revolucija 41

Dušan Spasojević, Peti oktobar u kontekstu „šarenih revolucija” 53 

Dušan Pavlović i Ivan Stanojević, Predsednik Republike, institucionalni dizajn i politički feleri 65

Miroslav Prokopijević, Propuštena prilika: deset godina ekonomske tranzicije u Srbiji 73

Dejan Pavlović, Reforma pravosuđa u Srbiji nakon 5. oktobra 83

Dejan Milenković, Nastanak, razvoj i problemi kontrolnih tela u Srbiji posle 5. oktobra 95

Filip Ejdus, Demokratsko upravljanje sektorom bezbednosti u Srbiji 107

Jelena Lončar, Odnos civilnog društva i države nakon 5. oktobra 2000. godine 119

Vladimir Petrović, Institucionalizacija procesuiranja ratnih zločina u postpetooktobarskoj Srbiji 131

Vladimir Pavićević, Srbija deset godina posle 5. oktobra 141

Indeks pojmova i imena 151