Klasa za sebe - politički patronat i njegov uticaj na društvenu pokretljivost na Kosovu

Klasa za sebe - politički patronat i njegov uticaj na društvenu pokretljivost na Kosovu

27. maj 2013
pdf

Ozbiljno se sumnja u to da li je kosovsko društvo otvoreno i pravično. Prethodno istraživanje koje je sprovela Vesna Pešić ukazuje da u prilično velikom delu regiona nema otvorenog i pravednog društva. Od 1990-ih, postsocijalistička transformacija Srbije pošla je nešto drugačijim putem u odnosu na druge zemlje u regionu i danas ona ne služi kao primer uspešne društvene transformacije. Ostaje hipoteza da se isto može reći i za Kosovo, gde primećujemo neprekidan proces zatvaranja političke elite.

0 Comments

Dodajte nov komentar

Dodajte nov komentar